Zwroty konsumenckie w sklepie accessoil.pl

By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
tv_loading

Zwrotu można dokonać poprzez odesłanie zakupionej rzeczy na adres : 

Access Oil

ul. Lęborska 38a

60-431 Poznań

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Agata Gołębiewska Access Oil
ul. Lęborska 38A, 60-431 Poznań
accessoil.pl
agata@accessoil.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)



– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.